może tu
  • 01 MAR 19
  Uniwersytet Szczeciński ma już Radę Uczelni

  Uniwersytet Szczeciński ma już Radę Uczelni

  28 lutego 2019 r. podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego została wybrana pierwsza rada uczelni, która jest nowym organem wprowadzonym przez Ustawę 2.0.

   

  W skład rady uczelni według ustawy wchodzić może 6 lub 8 osób oraz przewodniczący samorządu studentów. Osoby spoza uczelni stanowić mają o najmniej 50% składu rady. Pierwsza Rada Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego będzie składać się z siedmiu członków.

   

  Skład I Rady Uczelni US:

  1. dr Barbara Bartkowiak – Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości
  2. Paweł Bartnik – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
  3. Jarosław Tarczyński – Prezes Północnej Izby Gospodarczej
  4. prof. dr hab. Beata Filipiak – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US
  5. prof. dr hab. Radosław Gaziński – Wydział Humanistyczny US
  6. prof. dr hab. Andrzej Witkowski – Wydział Nauk o Ziemi US
  7. Magdalena Koziara – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego US.

   

  Kadencja rady uczelni przewidziana jest na 4 lata, jednak zgodnie z przepisami przejściowymi kadencja pierwszej rady uczelni trwać będzie krócej – od czerwca 2019 r. do końca 2020 r. Rada musi zacząć działać jeszcze przed wejściem w życie nowego Statutu US.

   

  Zgodnie z ustawą do zadań rady należeć będzie:
  • opiniowanie projektu strategii uczelni,
  • opiniowanie projektu statutu,
  • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni (w tym opiniowanie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania finansowego),
  • monitorowanie zarządzania uczelnią,
  • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat,
  • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni,
  • wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

   

  Więcej informacji: ustawa.usz.edu.pl