może tu
  • 29 LIS 22
  Uniwersytet Szczeciński z wyróżnieniem Elsevier Research Impact Leaders Award 2021

  Uniwersytet Szczeciński z wyróżnieniem Elsevier Research Impact Leaders Award 2021

  Z radością informujemy, że Uniwersytet Szczeciński otrzymał wyróżnienie Elsevier Research Impact Leaders Award 2021 w kategorii humanities, za znaczący postęp w publikowaniu dla nauk humanistycznych w Polsce.

   

  Elsevier uruchomił projekt, którego celem jest poprawa postrzegania (visibility) dorobku naukowego polskich uczelni na świecie. Działania te obejmują współpracę z wiodącymi instytucjami naukowymi, które chcą zwiększyć swoje szanse na otrzymanie grantów, zapewnić sobie lepszą rozpoznawalność na świecie oraz zwiększyć poziom umiędzynarodowienia.

   

  Research Impact Leaders Award, przyznana po raz pierwszy w roku 2016, jest częścią światowej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki w wielu dyscyplinach. Nagrody są wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie.

   

  Laureaci Elsevier Research Impact Leaders Award. Zdjęcie: Forum Akademickie.

  Laureaci Elsevier Research Impact Leaders Award 2021. Zdjęcie: Forum Akademickie.

   

  Wyróżnienie dla Uniwersytetu Szczecińskiego Elsevier Research Impact Leaders Award 2021 w kategorii humanities.

  Wyróżnienie dla Uniwersytetu Szczecińskiego Elsevier Research Impact Leaders Award 2021 w kategorii humanities.

   

  Nagrody przyznano w sześciu kategoriach.

   

  • Agirculture Sciences

  Uniwersytet Rzeszowski
  Wyróżnienia: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

   

  • Engineering and Technologies

  Akademia Górniczo-Hutnicza
  Wyróżnienia: Politechnika Gdańska, Politechnika Lubelska

   

  • Humanities

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Wyróżnienia: Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Szczeciński

   

  • Medical Sciences

  Uniwersytet Jagielloński
  Wyróżnienia: Gdański Uniwersytet Medyczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny

   

  • Natural Sciences

  Uniwersytet Warszawski
  Wyróżnienia: Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku

   

  • Social Sciences

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  Wyróżnienia: Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

   

   

   

   

Accessibility Toolbar