może tu
  • 14 GRU 21
  Wspólne działania US oraz ZROT

  Wspólne działania US oraz ZROT

  13 grudnia br., w Rektoracie miało miejsce podpisane listu intencyjnego o współpracy Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie.

   

  O możliwościach, jakie daje połączenie działań Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, rozmawiali w poniedziałek JM Rektor prof. dr hab. Waldemar Tarczyński oraz Pani Magdalena Bulikowska, Prezes ZROT. W spotkaniu uczestniczyli także Pan Norbert Obrycki –  Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Terytorialnej oraz Pan Artur Pomianowski, Dyrektor Biura ZROT.

   

   

  Podczas spotkania, zarówno JM Rektor, jaki  i Pani Prezes, podkreślali jak ważna jest turystyka dla rozwoju Pomorza Zachodniego oraz dlaczego warto kształcić na US przyszłe kadry, które na pewno znajdą zatrudnienie w tym obszarze.

   

  Dla obu podmiotów niezwykle ważną kwestią współpracy jest także idea Zielonej Unii Europejskiej, realizowana w szczególności przez:

   

  • utworzenie i prowadzenie studiów wszystkich stopni i form, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia osób dorosłych,
  • organizowanie form edukacyjnych dla młodzieży i dzieci oraz dorosłych,
  • prowadzenie badań naukowych i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój działalności naukowej w obszarze turystyki, ekologii oraz zrównoważonej gospodarki zielonej,
  • organizowanie przedsięwzięć mających na celu propagowanie idei zrównoważonej i zielonej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej państw członkowskich UE,
  • organizowanie przedsięwzięć istotnych dla kształtowania właściwych postaw obywateli UE wobec wyzwań środowiska naturalnego i przemian w kierunku zielonej gospodarki.
  • realizację wspólnych projektów transgranicznych, w szczególności w oparciu o środki dostępne w ramach programów Interreg VIA oraz Interreg Południowy Bałtyk.