może tu
  • 13 MAJA 22
  Współpraca Uczelni z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

  Współpraca Uczelni z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

  12 maja br. w budynku Rektoratu miało miejsce spotkanie rozpoczynające wspólne działania pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim, a Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, które jest wynikiem podpisania porozumienia o współpracy na rzecz doskonalenia nauczycieli w województwie zachodniopomorskim.

   

  W spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, Pani Urszula Pańka – Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, dr Natalia Cybort – Zioło Wicedyrektor ds. rozwoju i wspomagania ZCDN, dr hab. Irena Ramik-Mażewska, prof. US – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych US, dr hab. Anna Murawska, prof. US – Dyrektor Instytutu Pedagogiki US oraz dr Lidia Marek z Instytutu Pedagogiki US.

   

  Dla Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli sprawą priorytetową jest zapewnienie studentom pedagogiki oraz absolwentom pracującym w zawodzie nauczyciela jak najwyższego poziomu kształcenia. To bowiem od nauczycieli należy w dużej mierze przyszłość narodu, gdyż to oni wychowują i kształtują kolejne pokolenia. Dlatego jest to bardzo ważne, abyśmy mogli wspólnie podejmować inicjatywy, które będą szkolić nauczycieli– powiedział Rektor US.

   

   

  Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest wojewódzką placówką realizującą zadania w zakresie doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego wszystkich specjalności, poziomów kształcenia oraz typów. Jej celem jest również wspieranie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, których adresatem są nauczyciele
  i dyrektorzy  placówek z województwa zachodniopomorskiego.

   

  Bardzo się cieszę, że możemy rozpocząć działania w sposób formalny, gdyż nasza współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim trwała już od bardzo dawna. Nauczyciele, którzy zdobywali wiedzę na Uniwersytecie Szczecińskim, obecnie pracują w w szkołach i innych placówkach dydaktycznych. Wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli są tworzone po to, aby być takim łącznikiem pomiędzy szkołą a uczelnią – powiedziała Dyrektorka ZCDN.

   

  Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – dr hab. Irena Ramik-Mażewska, prof. US, podkreśliła, że w ramach współpracy będzie można zarówno przygotowywać pod względem praktycznym nauczycieli, jak również wykorzystać wiedzę nauczycieli akademickich do szerszego, teoretycznego, intelektualnego spojrzenia na problem. Pani Dziekan stwierdziła, że ma nadzieję na takie rozszerzenie współpracy, aby pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego stali się grupą ekspercką w zakresie przygotowywania nauczycieli do pracy.

   

  Pani dr hab. Anna Murawska, prof. US potwierdziła,  że współpraca z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli trwająca od bardzo wielu lat owocowała organizacją kongresów, wykładów otwartych oraz powstaniem pisma naukowego Refleksje. Uniwersytet Szczeciński otrzymał także medal okolicznościowy z okazji 70-lecia ZCDN.

   

  Współpraca pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli ma na celu wspieranie szkół i nauczycieli w województwie zachodniopomorskim poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, w tym w szczególności realizowanych we współpracy form doskonalenia, publikacji oraz projektów badawczych.