może tu
  • 26 LIS 21
  XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku”

  XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku”

  W dniach 2-3 grudnia 2021 roku odbędzie się XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku”. Jest to spotkanie badaczy z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych poświęcone wymianie doświadczeń i wyników prowadzonych programów badawczych. Poznanie czynników determinujących podejmowanie aktywności ruchowej przez osoby z różnych grup wiekowych i społecznych będzie tematem wiodącym organizowanej konferencji.

   

  Organizatorami Konferencji są Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Oddział w Szczecinie oraz Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji I Turystyki. Od wielu lat nasze spotkania odbywają się pod auspicjami International Association Of Sport Kinetics (IASK). Od roku 1995 pomysłodawcą i organizatorem konferencji jest dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US.

  Podczas konferencji zaplanowano sesję plenarne z referatami zaproszonych gości i obrady w sekcjach tematycznych.

   

  Obrady w grupach tematycznych:

  • Aktywność ruchowa zawodników,
  • Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży,
  • Aktywność ruchowa studentów,
  • Aktywność ruchowa seniorów,
  • Aktywność ruchowa dorosłych,
  • Fizjologiczne i morfologiczne podstawy aktywności ruchowej,
  • Aspekty pedagogiczne i psychologiczne aktywności.

   

  Uczestnikami spotkania będą przedstawiciele uczelni z Polski (Akademie Wychowania Fizycznego z Poznania, Wrocławia, Gdańska, Katowic oraz Warszawy i Białej Podlaskiej, Uniwersytety: Adama Mickiewicza w Poznaniu, Łodzi, Szczecinie, Toruniu i Zielonej Górze, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Karkonoska Wyższa Szkoła Zawodowa w Jeleniej Górze, Instytut Sportu w Warszawie oraz przedstawiciele środowiska szkolnego ze szkół województwa zachodniopomorskiego oraz z zagranicy – Alicante University i University of Coimbra Portugalia, University of Bologna Włochy, University of Bath Wielka Brytania i Uniwersytet im. A.S.Puszkina w Brześciu.

  Sesja plenarna odbędzie się w Szczecinie, a sesje tematyczne w Małkocinie. Jak co roku zostanie przyznana nagroda Prezydenta International Association of Sport Kinetics (IASK) prof. dr hab. Włodzimierza Starosty dla najlepszego młodego naukowca. Takie nagrody wraz z honorowym dyplomem wręczane będą po raz dziewiąty.

   

  W czwartek 2 grudnia 2021 nie zabraknie akcentów muzycznych. Planowane są dwa koncerty. Podczas otwarcia konferencji w Sali audiowizualnej Biblioteki Międzywydziałowej w Szczecinie zagra Zespół Kameralny Orkiestry Wojskowej w Szczecinie, której dowódcą jest kapelmistrz porucznik Piotr Flis. Natomiast w Małkocińskim Pałacu usłyszymy najpiękniejsze głosy artystów Opery na Zamku – ten koncert jak co roku poprowadzi p. Dariusz Koronczewski.

  Ponieważ konferencja promuje ruch w każdej postaci także jak co roku odbędą się „Warsztaty ruchowe na piętrze”, które w tym roku poprowadzi mgr Anna Witkowska