może tu
  • 28 KW. 23
  Zaproszenie do udziału w badaniach fokusowych

  Zaproszenie do udziału w badaniach fokusowych

  Zespół badaczy Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do udziału w badaniach fokusowych w ramach projektu Media Literacy for Democracy finansowanego przez Unię Europejską. Rejestracja do udziału w badaniach do 4 maja br.

   

  Dynamiczny rozwój i upowszechnienie technologii cyfrowych niewątpliwie wpłynął na ryzyko gromadzenia się w cyberprzestrzeni tzw. „fake news”, szumu informacyjnego, a tym samym pojawienie się społeczeństw, opartych na dezinformacji. W takich społeczeństwach granice między prawdą a fałszem, faktem a opinią czy informacją a dezinformacją ulegają zatarciu. Użytkownicy mediów, przekazując najbardziej atrakcyjne, choć nierzadko nieprawdziwe informacje, wykorzystują do tego silne emocje, stereotypy i uprzedzenia. Mamy wówczas do czynienia z pewnym szczególnym rodzajem narracji, zwanej post-prawdą, w której fakty są mniej ważne w kształtowaniu opinii publicznej niż odwoływanie się do emocji i osobistych przekonań.
  W post-prawdzie istotne są przede wszystkim poglądy, oceny i opinie samego narratora.

   

  Post-prawdzie towarzyszy mowa nienawiści, która polega nie tylko na przypisywaniu negatywnych cech, ale wręcz zachęcaniu do dyskryminowania jednostek ze względu na domniemaną lub faktyczną przynależność do określonej grupy, tworzone na podstawie uprzedzeń. Zarówno post-prawda, jak i mowa nienawiści stały się narzędziami wykorzystywanymi przez polityków, ludzi mediów, PR-owców, liderów różnych grup społecznych czy samych użytkowników internetu. Co więcej – mają one ogromny wpływ na demokrację i poszanowanie praw człowieka.

   

  Dlatego też istnieje potrzeba uświadomienia obywatelom, a zwłaszcza ludziom młodym, zagrożeń wynikających z „fake news”, dezinformacji, post-prawdy czy mowy nienawiści, a jednocześnie wskazania im sposobów, pozwalających na odróżnienie (w miarę możliwości) informacji prawdziwych od fałszywych, a także uzmysłowienie im, że udostępnianie takich publikacji jest szkodliwe dla wartości demokratycznych
  i praw człowieka.

   

  W odpowiedzi na te potrzeby zespół badaczy z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z pięcioma innymi partnerami z Włoch, Hiszpanii, Bułgarii i Irlandii realizuje projekt Media Literacy for Democracy (ID: 101081475), Call CERV-2022-CITIZENS-CIV (Citizens, Equality, Rights and Values Programme), finansowany przez Unię Europejską (Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury).
  W tej fazie projektu badacze przeprowadzają badania fokusowe w wyżej wspomnianych państwach.

   

  Osoby, które chciałyby wziąć udział w badaniach fokusowych, muszą spełniać następujące kryteria:

  • wiek 18-35 lat,
  • posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej,
  • posługiwanie się językiem polskim.

   

  Do udziału w badaniach zachęca się także osoby z niepełnosprawnością.

   

  Badania odbędą się w dniach: 8.05, 9.05 i 10.05 br. w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie US.

  Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza: https://forms.office.com/e/KMwnMCt6Xr i trwa do 4.05.

   

  Organizator zastrzega sobie kontakt wyłącznie z osobami, które zostały zakwalifikowane do badania.

  Dodatkowych informacji udziela dr Maria Ochwat, maria.ochwat@usz.edu.pl

   

  Zapraszamy do udziału.

Accessibility Toolbar