może tu
  • 25 LIP 23
  Zaproszenie do udziału w konferencji

  Zaproszenie do udziału w konferencji

  Już 25 września 2023 r. odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana „Kształcenie akademickie wobec wyzwań współczesności”. Będzie to niepowtarzalna okazja do spotkania przedstawicieli wszystkich ośrodków akademickich w Polsce oraz ekspertów z otoczenia społeczno-gospodarczego.

   

  Głównym problemem, który będzie podlegał analizie podczas obrad jest identyfikacja najważniejszych wyzwań związanych z obecnym modelem kształcenia akademickiego w dobie rozwoju innowacyjnych narzędzi i podejść zapewniających równy dostęp do nauczania w środowisku akademickim. Konferencja ma także na celu wymianę wiedzy, doświadczeń i dobry praktyk w dziedzinie doskonalenia dydaktyki akademickiej, które mogą przyczynić się do efektywnego nauczania studentów. Stąd też konferencja ma również pozwolić na nawiązanie współpracy przez przedstawicieli wszystkich ośrodków kształtujących studentów oraz koncentrujących swoje badania naukowe na dydaktyce akademickiej wraz z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego.

   

  Konferencja odbędzie się 25 września 2023 r. w formule hybrydowej – stacjonarnie w GRAND FOCUS HOTEL SZCZECIN, ul. 3 Maja 22 w Szczecinie oraz zdalnie na platformie MS Teams.

   

  Uczestnictwo w konferencji w sposób czynny albo bierny jest bezpłatne. Koszty udziału w Konferencji pokrywa Organizator ze środków projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

  Zgłoszenia udziału w Konferencji prosimy przesłać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego w terminie do 31 lipca br.

   

  Więcej informacji na stronie: https://doskonaloscdydaktyczna.usz.edu.pl/

   

  Do udziału w konferencji zaprasza Pani Kierownik projektu: dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US, Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego.

   

Accessibility Toolbar