może tu
  • 28 GRU 22
  Zaproszenie do udziału w międzynarodowej konferencji

  Zaproszenie do udziału w międzynarodowej konferencji

  Szczeciński oddział Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Katedra Marketingu – Instytut Zarządzania US oraz Katedra Pedagogiki Społecznej – Instytut Pedagogiki US zapraszają do udziału w trzeciej interdyscyplinarnej, a pierwszej międzynarodowej konferencji na temat srebrnej gospodarki.

   

  Konferencja pt. „Srebrna gospodarka. Konsument, gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, organizacja”, odbędzie się w dniach 22-23 marca 2023 roku w trybie online. Udział w konferencji jest bezpłatny.

   

  Organizatorzy wyrażają nadzieję, że konferencji będzie okazją do zaprezentowania wyników badań na temat dynamicznego zjawiska starzenia się społeczeństw, dokonania porównań w wymiarze interdyscyplinarnym i międzynarodowym oraz wzięcia udziału w tak ważnej dla naszego środowiska dyskusji naukowej i wymiany myśli.

   

  Obszary tematyczne:

  • Konsument – senior jako nabywca, młodsi a starsi konsumenci, sytuacja kobiet i mężczyzn w wieku poprodukcyjnym, ICT, zachowania i postawy seniorów w czasie pandemii;
  • Gospodarstwo domowe – finanse i zasoby gospodarstw domowych seniorów, poziom a jakość życia gospodarstw, sytuacja gospodarstw domowych w czasie kryzysu, rodziny wielopokoleniowe vs. osamotnienie, inteligentne domy i urządzenia;
  • Przedsiębiorstwo – strategie prosenioralne firm i instytucji, przedsiębiorczość seniorów, firmy wielopokoleniowe, kultura postfiguratywna vs, prefiguratywna, zarządzanie wiekiem;
  • Organizacja – polityka wobec seniorów w ujęciu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, sytuacja zdrowotna i opieka nad osobą starszą, Life Long Learning, aktywność ngo, pandemia i kryzys – senior, jego sytuacja i wyzwania dla gospodarki.

   

  Osoby zainteresowane wystąpieniem proszone są o dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza on-line do 28 lutego 2023 roku.

   

  Udział w konferencji nie wiąże się z koniecznością wcześniejszego przesłania artykułu. Niemniej jednak zapraszamy do zapoznania się z możliwościami publikacji swoich artykułów naukowych w czasopismach, które są partnerami konferencji:

  • Folia Oeconomica Stetinensia (ang.);
  • Gerontologia Polska (pol., ang.);
  • Marketing i Rynek (pol., ang.);
  • Revue Internationale des Economistes de Langue Française ().

   

  Patroni seminarium:

  • Gerontologia Polska;
  • Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu;
  • Polskie Towarzystwo Zarzadzania Innowacjami;
  • TNOiK o/Szczecin;
  • PTE o/Szczecin
  • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Nauk Ekonomicznych przy Mickiewicza 66

   

  Kontakt: rafal.iwanski@usz.edu.pl

  Więcej informacji o seminarium znajduje się na stronie: https://silvereconomy.com.pl/

Accessibility Toolbar