może tu
  • 28 SIE 20
  ZARZĄDZENIE NR 101/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2020 r.

  ZARZĄDZENIE NR 101/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2020 r.

  zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu znoszenia ograniczeń w działalności uczelni, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

   

  Od 1 września 2020 r. praca na Uniwersytecie Szczecińskim będzie realizowana na zasadach ogólnych, z zastosowaniem obowiązujących w tym czasie wskazań i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

   

  Kierownicy jednostek organizacyjnych ustalą szczegółowe zasady realizowania pracy, w tym przyjmowania osób z zewnątrz, w uzgodnieniu odpowiednio z Rektorem, Kanclerzem albo Prorektorami, nadzorującymi daną jednostkę

   

  WERSJA PDF