może tu
  • 12 MAR 20
  Zawieszenie zajęć dydaktycznych na US

  Zawieszenie zajęć dydaktycznych na US

  W związku z bieżącą sytuacją, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2  i decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego informujemy, że od 12 marca do odwołania zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne dla studentów, doktorantów, kursantów i słuchaczy studiów podyplomowych US. Podjęte działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzenienia się koronawirusa.

   

  Informujemy również, że zamknięte zostaną wszystkie biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego, Muzeum Geologiczne i inne jednostki uczelni, dostępne dla zwiedzających.

   

  Odwołane zostają wszystkie wydarzenia o charakterze otwartym: konferencje, sympozja, wykłady, imprezy o charakterze sportowym i inne spotkania tego typu, organizowane na terenie uczelni, jak również wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie US.

   

  W domach studenckich wstrzymuje się kwaterowanie nowych osób, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin.

   

  Obecnie trwają prace nad formą zdalnego kontaktu on-line wykładowców ze studentami, w celu realizacji tereści programowych zawieszonych zajęć.  O postępach prac poinformujemy w osobnym komunikacie i na usz.edu.pl.

   

  Obrony doktoratów i egzaminy doktorskie odbędą się w zaplanowanych terminach. Przesunięciu ulegają wszystkie obrony prac licencjackich i magisterskich. Nowe daty zostaną ustalone w terminie późniejszym.

   

  Zawieszenie zajęć dydaktycznych nie oznacza zamknięcia uczelni. Kalendarz czynności wyborczych na Uniwersytecie Szczecińskim nie ulega zmianie, a Uczelniana Komisja Wyborcza realizuje wszystkie statutowe zadania.

   

  Wstrzymane zostają służbowe wyjazdy krajowe i zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych i zagranicznych studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego oraz przyjazdy do jednostek US gości z zagranicy, w tym pracowników innych uczelni, studentów, doktorantów i innych zaproszonych osób.

   

  Wszystkie uczelniane organy w tym: Senat, Rada Uczelni, Uczelniana Rada ds. nauki, rady naukowe instytutów i rady dydaktyczne będą funkcjonować normalnie.

   

  PROSIMY O SPRAWDZANIE AKTUALNOŚCI NA: usz.edu.pl, gdzie opublikowane zostaną informacje o terminie odwieszenia zajęć dydaktycznych.

   

  ZARZĄDZENIE NR 28/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

   

  RECTOR OF THE UNIVERSITY OF SZCZECIN EXECUTIVE ORDER NO 28/2020 dated March 11th, 2020 Concerning the prevention of the spread of the SARS-CoV-2 virus among the academic community of the University of Szczecin