może tu
  • 27 LIP 22
  Znamy wyniki ewaluacji

  Znamy wyniki ewaluacji

  Szanowni Państwo, informujemy, że z Ministerstwa Edukacji i Nauki wpłynęły wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej.

   

  W Uniwersytecie Szczecińskim poddano ewaluacji 18 dyscyplin, z czego 4 otrzymały kategorię A (nauki prawne, historia, nauki fizyczne, nauki o polityce i administracji).  13 dyscyplin otrzymało kategorię B +, jedna zaś kategorię B (psychologia).

   

  Wyniki ewaluacyjne potwierdzają wysoki poziom prowadzenia nauki na naszej Uczelni.

   

  Gratulujemy wszystkim zaangażowanym osobom w pracę związaną z procesem ewaluacji jakości działalności naukowej.

   

   

Accessibility Toolbar